Buro MO
Postbus 8010
7550 KA Hengelo
T 06 - 15 64 90 31
E info@motwente.nl

Bewindvoering – Werkwijze

1. Aanvraag: de bewindvoerder zal bij het eerste contact een afspraak met u als aanvrager maken, eventueel samen met uw familie/hulpverlener. Tijdens dit gesprek wordt over en weer kennis gemaakt en zal de bewindvoerder samen met u de aanvraag voor bewindvoering invullen. Een medische verklaring van een arts, psychiater, psycholoog of sociaal psychologisch verpleegkunde, waaruit blijkt dat bewindvoering nodig is, is van belang voor de aanvraag. U, uw familie of uw hulpverlener, kunnen zelf al gezorgd hebben voor deze verklaring. Levert dit toch problemen op, kan de bewindvoerder u hierbij helpen.

2. Indienen en behandelen aanvraag bij de rechtbank: de bewindvoerder zal er dan samen met u voor zorgen dat alle benodigde stukken naar de rechtbank worden gestuurd. Vanaf 1 januari 2015 hoort hier ook een Plan van Aanpak bij, door u samen met de bewindvoerder ingevuld en ondertekend. U ontvangt – indien de rechtbank dit noodzakelijk acht – vervolgens een uitnodiging voor een zitting waarbij de rechter of juridisch medewerker van de Rechtbank aan u vraagt waarom u een verzoek om onderbewindstelling hebt ingediend en of u akkoord gaat met de benoeming van de bewindvoerder om problemen te kunnen voorkomen en/of op te lossen. Hij vraagt u natuurlijk naar úw verhaal. Uiteindelijk besluit de rechter tot onderbewindstelling van uw geld en goederen.
Het kan ook zijn dat de aanvraag al is ingevuld door uzelf, samen met uw familie/hulpverlener en verzonden naar de rechtbank. Heeft u dan de bewindvoerder van Buro MO voordragen als de te benoemen bewindvoerder zal er vóór de rechtszitting een gesprek met u worden gepland voor een persoonlijke kennismaking.

3. het intakegesprek en de opstart: na ontvangst van de beschikking van de rechtbank (duur 8 – 10 weken) maakt de bewindvoerder een tweede afspraak met u.
Er worden twee bankrekeningen geopend:
– een beheerrekening waarvan de bewindvoerder al uw vaste kosten betaalt en
– een leefrekening, waarop u geld ontvangt voor kleine boodschappen. Dit kan mogelijk ook de bankrekening zijn, die u al heeft, dat wordt met u besproken.
Alle inkomsten en uitgaven worden met u doorgenomen en een budgetplan wordt opgesteld (duur 4 – 6 weken). Ook wordt alle financiële post geadresseerd op het adres van Buro MO, zodat u op dit vlak rust in uw leven krijgt.

4. de uitvoering: de bewindvoerder gaat na ontvangst van het eerste inkomen de financiële situatie van u beheren. U kunt via de link naar het kasboek voor cliënten inloggen bij SmartFMS met uw unieke inlogcode en zo op alle momenten van de dag alle mutaties in uw financiën thuis volgen.

5. tussentijdse evaluatie: elk jaar zal er een tussentijdse evaluatie zijn, bent u nog steeds tevreden over de manier van werken, wat kan ikj verbeteren etc.. Daarnaast kunnen veranderingen in onder meer inkomen, in uw begeleiding, een verhuizing, etc. allemaal redenen zijn waarom u graag een afspraak met de bewindvoerder wilt maken voor een tussenevaluatie. Deze mogelijkheid is natuurlijk op elk moment aanwezig.

6. einde bewindvoering:  het beschermingsbewind eindigt bij overlijden, als de Kantonrechter het beschermingsbewind opheft of als hij een andere bewindvoerder benoemt.