Buro MO
Postbus 8010
7550 KA Hengelo
T 06 - 15 64 90 31
E info@motwente.nl

Bewindvoering – Kwaliteitseisen

Door middel van een onderzoek door het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM, mede uitgevoerd met ondersteuning van een accountant worden jaarlijks de kwaliteitseisen, die in het Besluit kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewindvoerder en mentoren zijn vastgesteld getoetst. Buro MO dient jaarlijks een verzoek tot handhaving in om professioneel bewindvoerder/mentor te mogen blijven. Bij een positieve beoordeling volgt dan de honorering van dit verzoek tot handhaving voor weer een jaar.

Het gaat dan o.m. om

  • deskundigheid: min. HBO-opleiding op het gebied van financiële zorgverlening en werkervaring
  • professionaliteit: gedragscode/verklaring omtrent gedrag
  • ethiek: Wet Bescherming Persoonsgegevens/klachtenprocedure
  • automatisering: een link naar het kasboek voor cliënten en medewerkers bij SmartFMS

De gedragscode en de klachtenprocedure van Buro MO worden tijdens de intake besproken en bij de start van het bewind ook uitgereikt.